Hiển thị 1–40 trong 73 kết quả

-20%
Mã sản phẩm: Eurosun EH-70K15E Hãng sản xuất: Eurosun Mức giá: Dưới 5 triệu Xuất xứ: Malaysia Phân loại: Hút mùi… 6.350.000 5.080.000
-15%
Mã sản phẩm: Eurosun EH-70K21B Hãng sản xuất: Eurosun Mức giá: Dưới 5 triệu Xuất xứ: Liên Doanh Phân loại: Hút… 5.680.000 4.800.000
-40%
Mã sản phẩm: CZ-32IG Hãng sản xuất: Canzy Công suất: 1000 m3/h Kích thước: 680mm Xuất xứ: Malaysia Phân loại: Máy… 22.890.000 13.734.000
-32%
Mã sản phẩm: CZ-350C Hãng sản xuất: Canzy Công suất: 1400 m3/h Kích thước: 680mm Xuất xứ: Liên Doanh Phân loại:… 13.190.000 9.000.000
-22%
Mã sản phẩm: DIC043650 Hãng sản xuất: Bosch Công suất: 1000 m3/h Kích thước: Đặc biệt Xuất xứ: Italy Phân… 36.680.000 28.500.000
-24%
Mã sản phẩm: CZ987 Hãng sản xuất: Canzy Công suất: 1400 m3/h Kích thước:  90 cm Xuất xứ: Trung Quốc Phân… 17.000.000 13.000.000
-40%
Mã sản phẩm: CZ999 Hãng sản xuất: Canzy Công suất: 1400 m3/h Kích thước: 526x380mm Xuất xứ: Trung Quốc Phân loại:… 22.980.000 13.788.000
-17%
Mã sản phẩm: GAMMA ISLAND Hãng sản xuất: Cata Công suất: 1150m3/h Kích thước: 90cm Phân loại: Máy hút mùi… 20.980.000 17.450.000
-21%
Mã sản phẩm: MelinaWH Hãng sản xuất: Cata Công suất: 910 m3/h Kích thước: 620x480mm Xuất xứ: Tây Ban Nha Phân… 30.000.000 23.700.000
-25%
Mã sản phẩm: CC485 Hãng sản xuất: TEKA Kích thước bếp : 400 mm Xuất xứ tại : Tây Ban… 40.249.000 30.186.750
-25%
Mã sản phẩm: DHT1285 Hãng sản xuất: TEKA Kích thước bếp : 1200 mm Xuất xứ tại : Tây Ban… 60.049.000 45.036.750
-27%
Mã sản phẩm: DIB091K50 Hãng sản xuất: Bosch Công suất: 1000 m3/h Kích thước: Đặc biệt Xuất xứ: Đức Phân… 49.810.000 36.350.000
-27%
Mã sản phẩm: DIB098E50 Hãng sản xuất: Bosch Công suất: 1000 m3/h Kích thước: 90 cm Xuất xứ: Đức Phân… 38.890.000 28.350.000
-20%
Mã sản phẩm: EH 70AF81 Hãng sản xuất: Eurosun Mức giá: Dưới 8 triệu Xuất xứ: Malaysia Phân loại: Hút mùi… 8.680.000 6.944.000
-20%
Mã sản phẩm: EH 70AF82 Hãng sản xuất: Eurosun Mức giá: Dưới 8 triệu Xuất xứ: Malaysia Phân loại: Hút mùi gắn… 7.580.000 6.064.000
-20%
Mã sản phẩm: Eurosun EH-70AF86W Hãng sản xuất: Eurosun Công suất: 950 m3/h Kích thước: 70 cm Xuất xứ: Malaysia… 4.780.000 3.824.000
-20%
Mã sản phẩm: EH 70AF87 Hãng sản xuất: Eurosun Mức giá: Dưới 8 triệu Xuất xứ: Malaysia Phân loại: Hút mùi… 7.800.000 6.240.000
-20%
Mã sản phẩm: EH 70AF88 Hãng sản xuất: Eurosun Mức giá: Dưới 8 triệu Xuất xứ: Malaysia Phân loại: Hút mùi… 7.680.000 6.144.000
-20%
Mã sản phẩm: Eurosun EH 70K11E Hãng sản xuất: Eurosun Mức giá: Dưới 5 triệu Xuất xứ: Malaysia Phân loại: Hút mùi… 5.890.000 4.712.000
-20%
Mã sản phẩm: Eurosun EH 70K11S Hãng sản xuất: Eurosun Mức giá: Dưới 5 triệu Xuất xứ: Trung Quốc Phân loại: Hút… 5.580.000 4.464.000
-20%
Mã sản phẩm:  EH 90AF87 Hãng sản xuất: Eurosun Mức giá: Dưới 8 triệu Xuất xứ: Malaysia Phân loại: Hút mùi gắn… 7.980.000 6.384.000
-20%
Mã sản phẩm: EH 90AF88 Hãng sản xuất: Eurosun Mức giá: Dưới 8 triệu Xuất xứ: Malaysia Phân loại: Hút mùi gắn… 7.980.000 6.384.000
-20%
Mã sản phẩm: EH 90AP19 Hãng sản xuất: Eurosun Mức giá: Dưới 8 triệu Xuất xứ: Malaysia Phân loại: Hút mùi gắn… 9.580.000 7.664.000
-20%
Mã sản phẩm: EH-90CN72 Hãng sản xuất: Eurosun Mức giá: Dưới 8 triệu Xuất xứ: Trung Quốc Phân loại: Hút mùi… 9.800.000 7.840.000
-20%
Mã sản phẩm: EH 90IL91 Hãng sản xuất: Eurosun Mức giá: Trên 8 triệu Xuất xứ: Malaysia Phân loại: Hút mùi… 16.850.000 13.480.000
-20%
Mã sản phẩm: EH 90IL95 Hãng sản xuất: Eurosun Mức giá: Trên 8 triệu Xuất xứ: Malaysia Phân loại: Hút mùi gắn… 15.800.000 12.640.000
-20%
Mã sản phẩm: Eurosun EH-70AF85 Hãng sản xuất: Eurosun Công suất: 950 m3/h Kích thước: 70 cm Xuất xứ: Malaysia… 4.190.000 3.352.000
-20%
Mã sản phẩm: Eurosun EH-70AF86B Hãng sản xuất: Eurosun Công suất: 950 m3/h Kích thước: 70 cm Xuất xứ: Malaysia… 4.680.000 3.744.000
-20%
Mã sản phẩm: Eurosun EH-70C09 Hãng sản xuất: Eurosun Mức giá: Dưới 3 triệu Xuất xứ: Malaysia Phân loại: Hút… 3.050.000 2.440.000
-20%
Mã sản phẩm: Eurosun EH-70C16 Hãng sản xuất: Eurosun Mức giá: Dưới 3 triệu Xuất xứ: Malaysia Phân loại: Hút… 3.080.000 2.464.000
-20%
Mã sản phẩm: Eurosun EH-70C18 Hãng sản xuất: Eurosun Mức giá: Dưới 3 triệu Xuất xứ: Malaysia Phân loại: Hút… 3.350.000 2.680.000
-20%
Mã sản phẩm: Eurosun EH-70F26 Hãng sản xuất: Eurosun Mức giá: Dưới 5 triệu Phân loại: Hút mùi gắn tường… 7.050.000 5.640.000
-20%
Mã sản phẩm: Eurosun EH-70K06 Hãng sản xuất: Eurosun Mức giá: Dưới 5 triệu Xuất xứ: Malaysia Phân loại: Hút… 4.580.000 3.664.000
-20%
Mã sản phẩm: Eurosun EH-70K08 Hãng sản xuất: Eurosun Mức giá: Dưới 5 triệu Xuất xứ: Malaysia Phân loại: Hút… 6.550.000 5.240.000
-20%
Mã sản phẩm: Eurosun EH-70K10S Hãng sản xuất: Eurosun Mức giá: Dưới 5 triệu Xuất xứ: Malaysia Phân loại: Hút… 5.200.000 4.160.000
-20%
Mã sản phẩm: Eurosun EH-70K15 Hãng sản xuất: Eurosun Mức giá: Dưới 5 triệu Xuất xứ: Malaysia Phân loại: Hút… 6.350.000 5.080.000
-20%
Mã sản phẩm: Eurosun EH-70K18 Hãng sản xuất: Eurosun Mức giá: Dưới 5 triệu Xuất xứ: Malaysia Phân loại: Hút… 5.650.000 4.520.000
-15%
Mã sản phẩm: Eurosun EH-70K20 Hãng sản xuất: Eurosun Mức giá: Dưới 5 triệu Xuất xứ: Trung Quốc Phân loại:… 6.480.000 5.508.000
-15%
Mã sản phẩm: Eurosun EH-90K25 Hãng sản xuất: Eurosun Mức giá: Dưới 5 triệu Xuất xứ: Liên Doanh Phân loại: Hút… 6.680.000 5.678.000
-15%
Mã sản phẩm: Eurosun EH-90V18 Hãng sản xuất: Eurosun Mức giá: Dưới 8 triệu Xuất xứ: Malaysia Phân loại: Hút… 10.800.000 9.180.000

0936.808.158